NEWS

2015-11-11 11:25:17

İhracatın temposunu artıracak 3 formül

İhracatçı birlikleri, dış satımda gerileyen tablonun değişmesi için 3 önemli formül önerdi.

İhracattaki düşüş trendinin değişmesi için ihracatçı birlikleri formüllerini ortaya koydu. İhracatın eylül ayında yüzde 19.8, yılın ilk 9 ayında da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşmesi, son çeyrek için hızla önlem alınmasını gündeme getirdi. Son çeyrek için dikkat çeken üç önemli öneri var. İhracatın eski temposuna dönmesi için Türkiye’nin yeni bir büyüme stratejisi belirlemesi gerektiğini anlatan ihracatçılar, son dönemde miktar bazında artış olmasına rağmen ihracat rakamının düşmesine dikkat çekerek, katma değeri yüksek üretime dikkat çektiler. Fuar desteklerinin 20 puan artırılmasını isteyen ihracatçılar, daralan dünya ticaretine karşı, Dünya Ticaret Örgütü kuralları kapsamında yeni bir teşvik stratejisi istediler. Kurlardaki aşırı dalgalanmadan doğan riskler konusunda tedbir alınmasını isteyen ihracatçıların enerji masrafl arının azaltılması için elektrikteki TRT payının kaldırılmasını istiyorlar. İhracatçı Birlikleri Başkanları görüşlerini DÜNYA ile paylaştı. İşte başkanlar ve formülleri... 

Yıl sonuna kadar kullanılacak kredilere sıfır faiz uygulansın

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler ile tüm bölgesel ve jepolotik gelişmeler dikkate alındığında ihracat hedefl erinin en son açıklanan Orta Vadeli Program’da revize edildiğine dikkat çekerek, ihracatı yeniden eski temposuna kavuşturmak için tüm ihracat ailesi olarak var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. İnovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmayı merkeze alan, yüksek katma değer odaklı, bilgi ve teknoloji rekabetine göre kurgulanmış ihracat odaklı bir büyüme modelinin önemine dikkat çeken Büyükekşi, kısa vadede uygulanabilecek önerileri şöyle sıraladı: “İhracata yönelik devlet desteklerinin ihracata oranının yüzde 1’e çıkarılması. Gümrük Birliği’nin güncelleştirilmesi ve AB’nin diğer ülkelerle yaptığı STA’lara ve ABD ile yapılan TTIP’ye dahil olunması konusundaki çalışmaların hızlandırılması.Türkiye’nin hedef pazar olarak belirlediği ülkelerle STA ve tercihli ticaret anlaşmalarının sayısının artırılması. Ar-Ge merkezleri sayısını kısa vadede 500’e yükseltmek için yeni açılan merkezlere 3 yıl boyunca ek destek sağlanması. İnovasyon ve Ar-Ge’de sadece sürece değil, sonuç, ürün ve hizmete dönüşmesine destek verilmesi. Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ve yurtiçinden patent alan yüksek teknoloji yoğunluklu ürünlerin ihracatının özel programla desteklenmesi. Eximbank veya diğer kurumlar tarafından alacak sigortası yapılmış ihracatlar için kullanılan kredilerin Bankalar için risk karşılıklarının yüzde 0 olması. Eximbank’ın reeskont kredisi olanakları genişletilmeli ve yıl sonuna kadar kullandırılacak kredilerde sıfır faiz uygulanmalı.Ülke programları kapsamında ihracat alacakları ticari ve politik risklere karşı sigortalanması. Ar-Ge ve Tasarım harcamalarının kurumlar vergisi matrahından iki katı düşürülmesi. Teşvik Programları mevzuatlarının sadeleştirilerek tek bir tebliğde birleştirilmesi.”

Kaynak: Dunya.com
Tasarım & Yazılım ortakfikir

© 2015